somogyifoto

Tartalom

 

 

 Bemutatkozás

 ELÉRHETŐSÉGEK

HÍREK

 KÉPTÁR tvn.hu

 KÉP nézegető

 

 SZERZŐI JOGOK

A londoni olimpia résztvevói 2012

 

 

 

 

 

 

CIKKEK,

TUDÓSÍTÁSOK

Díjlovaglás:

 

 

 

 

Díjugratás:

 Military:

 Fogathajtás:

  Western:

  Nagy elődök és jelenlegi prominens lovasok

  Vasi lovasok arcképcsarnoka:

 Vasi lovasok archív fotói:

Vas megyei lovasok archív

 Egyéb szöveges dokumentumok

 

Nosztalgia díjugratás

Videók

 

 
NAPTÁR
2018. Június
HKSCPSV
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
<<   >>
 
METEOROLÓGIA

  

 

           TÉRKÉP

ÚTVONAL TERVEZÉS

 

 

 

 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-04-14
 
Ha kevés a mondanivalód!
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Háttérzene
 
-Nemzeti Lovarda -Tattersall-

Nemzeti Lovarda    Tattersall

A Magyar Lovassport Szövetség vagyonkezelésébe került Nemzeti Lovarda sok vihart élt át az elmúlt időszakban. Mindannyian tudjuk, hogy a Tattersallt sokáig a megszüntetés réme fenyegette, s tudjuk milyen hit, mennyi munka és akarat kellett ahhoz, hogy ma kitűnő pályán, megfelelő körülmények között versenyezhessenek a lovasok a város szívében. A Tattersall évekig adott otthont rangos CSIO versenyeknek, ahol rendszeresen 10-15 ország válogatottja vetélkedett a Nemzetek Díja győzelméért. Idén a lovarda vezetősége úgy döntött, hogy többéves szünet után ismét nekirugaszkodik a CSIO szervezésének, hiszen hazánk díjugrató sportjának nagy veszteséget jelent, hogy már évek óta nem rendezünk ilyen rangú versenyt. A CSIO rendezési költsége nagyon magas, mert a szabályok szerint nem csupán a pénzdíjakat, de többek között a résztvevők ellátását is a rendezőnek kell vállalnia.

 

A ló és a lovaglás iránti igény hatására, a Nemzeti Lovar Egylet elnökének javaslatára Pesten új lovardát építettek Ybl Miklós tervei alapján. Az impozáns kivitelű Nemzeti Lovarda 1857-ben került átadásra az Ötpacsirta utcában - jelenleg Pollach Mihály tér a Nemzeti Múzeum mögött - melyben lovarda, lövölde, vívó, testgyakorló és táncterem működött. Az akkori Nemzeti Lovarda a II. Világháború végéig üzemelt, amikor a háborús sérülései miatt a Műemlékek Országos Bizottságának a tiltakozása ellenére - 1945 után - lebontották, illetve más feladat ellátására tették alkalmassá. A nagy hagyományokkal rendelkező, de veszteséges Nemzeti Lovarda sorsa akkor pecsételődött meg, amikor a régi ügetőpálya, a "Lovi" területét 1998 szeptemberében értékesítették (a félmilliárdos szerződést a Horn-kormány alatt készítették elő, Orbán Viktorék idején ütötték rá a pecsétet). A vevő, a francia Bouygues-csoport vállalta, hogy a vételár egy részét úgy tudja le, hogy átalakítja a Kincsem Parkot ügetőversenyek rendezésére. Miután ez megtörtént, 21 millió euróért továbbadta a Kerepesi úti ingatlant az izraeli Plaza Centers-nek. A régi Lovi helyén épül Közép-Európa legnagyobb bevásárló- és szórakoztatóipari kombinátja.  A Nemzeti Lovarda "maradék" területének értékét 6-7 milliárd forintra becsülik. De az üzletembereket és a befektetőket bizonyára nem hatja meg, hogy itt, a hajdani Városi Omnibusz Telep területén rendezték Magyarországon az első lóárverést 1878. május 5-én. Népszabadság| 2007. március 2.     http://www.nol.hu/archivum/archiv-437430

 

Vasárnapi Ujság 1854 „ Hiába Pest csak Pest!” irta Petőfi ezelőtt vagy tizennégy esztendővel; hátha most láthatná Pestet, mit írna most róla! Mert lassacskán bár, de mégis csak haladunk, még pedig előre és nem visszafelé! Pest mindinkább méltó lesz országfővárosi rangjára és mindinkább alkalmassá válik, mindennemü anyagi és szellemi igényeknek megfelelni, ugy hogy maholnap feltalálható lesz itt is mindazon nemesebb élvezet, mellynélfogva a külföld fővárosai olly ellenállhatlan vonzerővel birnak a mivelt és gazdag osztályok tagjaira nézve. Pest ismét egy szép épülettel gazdagodott, egyleteinek száma pedig egygyel növekedett. – Ez egylet a nemzeti lovaregylet.


A nemzeti lovarda Pesten.

Az épület, mellyet ez egylet Pesten a nemzeti muzeum szomszédságában bir, s mellyet itt e képben mutatunk be, csak félév alatt épült és ismét bizonyságul szolgál arra, milly hatalmas erő rejlik az egyesületi szellemben. Mult tavaszszal Szapáry Antal gróf inditványára főurakból társaság állt össze, azon czélból, hogy reszvények utján egy nagyobbszerü épületet emeljen, melly lovardát, lövöldét, vivó- és testgyakorló- és idővel tán táncztermet is egyesitene magában. Az ugyan Szapáry Antal gróf által előmutatott s Ybl épitész által készitett épületterv kiviteléhez előleges költségvetés szerint 120,000 pft. volt szükséges, melly 200 ftos alapitó-részvények utján volt egybehozandó. Az alapszabályok kidolgozására, felterjesztésére, a részvényjegyek kibocsátására s a munka megkezdésére ideiglenes bizottmányt neveztek, mellynek elnökeül az érdemes inditványozó Szapáry Antal grófot, tagjaiul pedig Wenkheim Béla báró, Almásy György, Károlyi György, Festetics Ágost és Győry László grófokat választák meg. – Az alapszabályok felsőbb helyen megerősitést nyertek; a részvények gyorsan keltek; az elnök gróf a munkát megkezdeté és olly erélylyel folytatá, hogy a lovarda, mellynek épületéhez az első szekér homok 1857-ki jun. 26-án vitetett, 1858-ki jan. 7-én már megnyittatott..A megnyitás a nevezett napon délután 2 órakor ment végbe számos intézeti tag jelenlétében. Az intézeti elnök a helyiségeket bemutatá a jelen volt főrangu hölgyeknek is. Ezután Wenkheim Béla báró nyitotta meg a lovagló pályát, mellyen ő először lovagolt gr. Keglevich Béla és Beniczky Ferencz urakkal.Ugyanezen épületben fog nemsokára megnyittatni egymásután a lövölde- és testgyakorló-terem. A vivóterem a lovardától északnak eső külön épületben lesz. Az illető szakokhoz szükséges mindenféle külön tanmester, segédleti és szolgálati személyzet az épület helyiségeiben lakik. Ugyszintén a szükséges lovak is ott fognak elhelyeztetni, mellyek számára alkalmas istállók vannak. Az épület belrendezéséről csak annyit mondunk, hogy az minden tekintetben kielégitő, s hogy abban a hölgyek szükségeire is figyelem van forditva. A lovarda a nagy közönség számára nyitva áll, melly azt váltott jegy mellett reggeli 8 órától délutáni 2-ig használhatja, következő renddel: délelőtti 8–10 közt váltott jegygyel mindenki lovagolhat, 10–12 közt férfiak tanórái, 12–1 közt hölgyek tanórája; délutáni 1–2 közt ismét férfiak tanórája; 2–4 közt az alapitó állandó és évi tagoknak saját személyükre nézve vannak kizárólagos lovagló gyakorlati óráik. Ez épület nemcsak izletes alakjánál fogva válik a főváros diszére, de az álal is, hogy a nemzeti muzeumnak eddig valóban egész a megbotránkozásig disztelen környékét ékesiti, állván az a muzeum mögött épen szemben annak hátsó homlokával, a b. Prónay Albert-féle 3248 négyszeg ölnyi telken, mellyen előbb a Nautmann-féle szük lovarda állott. –

Vasárnapi Ujság 1854

Megoldódott a Nemzeti Lovarda jövője 2009. április 08 

Rendeződhet a hosszú ideje a fennmaradásért küzdő Nemzeti Lovarda sorsa, miután a Kisfedeles Lovardát, a Tattersallt április elsejétől a földművelésügyi tárca helyett az N. L. Sportlétesítmény Kft. működteti tovább. A budapesti, Kerepesi út 7. szám alatti ingatlan a Nemzeti Lovardáért Közhasznú Alapítvány fennhatósága alá került, az üzemeltetést az alapítvány 100 százalékos tulajdonában lévő gazdasági társaság, az N. L. Sportlétesítmény Kft. végzi - mondta el Sarbu András, a cég ügyvezető igazgatója.

A Nemzeti Lovarda civil kézbe került

A 130 éves létesítmény sorsa 2006-ban vált bizonytalanná, amikor az akkori működtetőnek, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak beszűkültek a pénzügyi lehetőségei. Azóta a Nemzeti Lovarda üzemeltetésének finanszírozása csak nehezen volt megoldható. Az N. L. Sportlétesítmény Kft. projekttársaság célja a létesítmény önfenntartó működtetése, illetve a későbbiekben a szükséges fejlesztések elvégzése. A Nemzeti Lovardát a cég a magyar "lovas társadalom" rendezvény- és tudásközpontjává kívánja tenni. Így ez a létesítmény központi elhelyezkedésének köszönhetően a lovas szakágak - például az öttusa - és azok versenyeinek központjává válhat.  Emellett minden bizonnyal konferenciákat és rendezvényeket is szerveznek majd. Az idén az N. L. Sportlétesítmény Kft.-nél mintegy 75-80 millió forintos, jövőre pedig már 100 millió forintos árbevételre számítanak. Még ebben az évben szeretnének megvalósítani egy 20 millió forintos beruházást is. Ennek során felújítják a fedeles lovardák talaját és vásárolnak egy új jártatógépet is.

 

A Nemzeti Lovarda története és kialakulásá nak előzményei

 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc leverését követően az ország - így a lótenyésztés is - nagy veszteségeket szenvedett. A nagymértékű megtorlások és a hazai passzív ellenállás kaotikus állapotokhoz vezetett. A kiegyezést - 1867 - követően a lótenyésztés helyzete még alig változott, pedig az ágazat nemzetgazdaságilag igen komoly értéket képviselt. Hosszas tárgyalások és ő Felsége Ferenc József közbenjárásával sikerült elérni, hogy a bécsi Legfelsőbb Udvari Haditanács 1869-ben átadta a Magyar Államnak a hazánk területén alapított "Császári és Királyi Állami Ménesintézmény"-eket: Sepsziszentgyörgy, Nagykőrös és Székesfehérvár. Ezen intézmények voltak hivatva elsősorban arra, hogy minőségi tenyészanyagot biztosítsanak az ország részére. Időközben egyre gyorsabb ütemben fejlődött az immár egyesített - 1873 - főváros, Budapest. A belváros utcáit kikövezték, a lakosság létszáma nagymértékben növekedett; több útvonalon közlekedtek már Omnibuszok - az első járat 1833-ban indult - melynek több telephelye volt a Fővárosban. A lótenyésztés fejlesztése és a minőségjavítás érdekében fontos feladatai voltak az államnak, a társadalmi szervezeteknek és az egyéneknek egyaránt. A "Lótenyésztés Emelésére Alakult Részvénytársaság" - 1877-ben jött létre és célul tűzte, hogy vásárok, kiállítások és versenyek szervezésével igyekeznek elősegíteni a hazai lótenyésztés fejlődését. A fent említett "hosszúnevű társaság" 1878-ban megállapodást kötött a Székesfővárossal, mely szerint -"30 évre megszerzi lóvásártérül a VIII. kerületi Külső-Kerepesi út mentén fekvő Városi Omnibusz Telep területét, az épületeivel és a hozzá tartozó telkekkel együtt." A nagy kiterjedésű - 46544,40 négyszögöl - téglalap alakú terület a Központi-Keleti pályaudvar mellett, a Külső-Kerepesi út és a Kerepesi temető között helyezkedett el. Ezen a telepen kezdte meg működését a "Lótenyésztés Emelésére Alakult Részvénytársaság", és az itt folytatott tevékenységeik miatt nevezte el a területet a pesti nép -"Tattersall"-nak!  Egy jómódú angol kereskedőcsalád leszármazottja, Mr. Richard Tattersall 1760-ban Londonban, majd 1766-ban New Market-ben istállót létesített, ahol lovak bértartásával, kiállítások, vásárok és árverések szervezésével, ló kereskedelemmel foglalkozott; valamint bérlovardát üzemeltetett. Megbízhatóságának hírneve miatt a későbbiekben a kontinens több nagyvárosában is létesült eladó-bizományos istállókat, mint egy védjegyként "Tattersall"-nak nevezték el.

Az első budapesti ló kiállítást és árverést 1878. május 5-7. között itt a Tattersall-ban rendezték meg nagy sikerrel. Ezzel egyidejűleg ügetőversenyt is szervezetek a Városligetben kettes fogatok részére. A rendezvény megnyitóján az uralkodó ő Felsége Ferenc József is megjelent Erzsébet királyné társaságában.

A telep fennállásának 120. éves évfordulóját 1998 májusában ünne peltük, mely alkalommal a főhatóságunktól - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - jubileumi oklevelet kaptunk.

Az eredeti célkitűzésnek megfelelően folyamatosak voltak a lókiállítások, vásárok és az árverések. Az ügetőversenyek népszerűsítése és az egyre fokozódó igények kielégítése érdekében, egy állandó ügetőpályát alakítottak ki a Tattersall területén. A pálya megnyitása 1883 májusában volt, nemzetközi mezőny részvételével. A verseny alkalmával Monarchia, majd magyar rekord született. Az ügetőversenyeket 1892-ig folyamatosan megrendezték, majd néhány évig kerékpárversenyeknek adott helyet a pálya.

Új színfolttal bővült a Tattersall tevékenysége 1894-től; az FM és az OMGE által megszervezett luxusló árveréssel egyidejűleg itt rendezték meg az első budapesti lovasversenyt, melynek programjában díjlovaglás, díjugratás és szalagtépés szerepelt.

A bérleti idő leteltével - 1909-ben - a terület ismét a Székesfőváros kezelésébe került. Ettől kezdve - a régi királyi adományként nyert "vásártartási jog" alapján - itt rendezték Budapest hivatalos lóvásárait. A Tattersall ez időtől vált a márkás lóanyag mindennapi vásárhelyévé.

Itt alakult meg 1914-ben az első magyar kifejezetten sportlovaglással és lovasversenyek rendezésével foglalkozó szervezet, a "Budapesti Lovassport Egyesület".

A Főváros Törvényhatósági Bizottsága 1931 májusában megtartott Közgyűlésén megszavazta a BÜE - Budapesti Ügető Egyesület - kérését, miszerint a Tattersall területén építhetnek maguknak új ügető-versenypályát. A területet szigorú feltételekkel adta át a Főváros a BÜE-nek:

- Az 1/3-ad részén, a hátaslovak számára megmaradó Tattersall-ban a régi fővárosi istállókat felújítják, újakat építenek és kialakítanak egy korszerű, fedeles lovaglócsarnokot. Ez az 1932-es átadáskor Európa második legnagyobb fedeles lovardája volt, a telep 10-10 istállójában pedig 308 lovat lehetett kényelmesen elhelyezni.

- A 2/3-ad részén megvalósítják a világvárosi viszonylatban is megfelelő, minden tekintetben európai szintű, és méretű, modern ügető stadiont. Ezt a létesítményt 1933-ban nemzetközi verseny keretében adták át. A pálya és a tribünök Európában elsőként villanyvilágítással lettek ellátva.

- A fentieken kívül a IX. kerületi Haller téren egy teljesen berendezett, modern lóvásár telepet kellett még kialakítaniuk; ez szintén 1932-ben került átadásra.

A létesítményeket tervező műépítész ifj. Paulheim Ferenc, a kivitelező vállalkozó pedig a "Dávid János és fia" cég volt. Mindenből kitűnőt alkottak, bizonyíték erre a még ma is modernnek ható, szép és korszerű ügető-versenypálya és a fedeles lovaglócsarnokban - ahol a páholysorokban több mint 1000 ember fért el - lépett fel első alkalommal a nagyközönség előtt 1938. augusztus 30-án a "Magyar Királyi Testőrség Spanyol Lovasiskola"-ja.

Az ország első állandó nyitott ugrókertjét is itt hozták létre 1939-ben.  A II. Világháború során, Budapest ostromát követően megsérültek az épületek, a pályák, sok ló elpusztult, szétszéledt vagy elhordták őket. Rövidesen megindult a romok eltakarítása, a szükséges bontások elvégzése, így a baloldali istállósor felszámolása; a fedeles lovarda kijavítása - így ismét megindult az élet a telepen.

A háború után a Tattersall különböző intézmények fennhatósága alatt működött:

- Lóértékesítő Vállalat
- Lósport Nemzeti Vállalat
- Népstadion és Intézményei

Közben politikai indíttatásból bezáratták 1952-ben - a rendeltetésszerűen működő fedeles lovardát, majd lebontották a tetőszerkezetet és bedöntötték a falakat. Csak a fedeles lovarda főépülete - a "Kóbli" - maradt meg.

A telep az 1956. évben került - áttételesen - a Földművelésügyi Minisztérium felügyelete alá, mint az Országos Lótenyésztési Felügyelőség Sportistállói. Feladata ezt követően a lovak kiképzése, sport kipróbálása, lovasversenyek rendezése is - főleg külföldiek részére - bérlovarda üzemeltetése volt.

Az 1960-as években "örökölte" meg a telep a "Nemzeti Lovarda" elnevezést - főleg az itt lovagló külföldi diplomaták miatt -a lóval foglalkozó emberek azonban továbbra is mint "Tattersall" emlegették.

A következő átszervezésre 1983-ban került sor, amikor az OLF beolvadt az Országos Takarmányozási és Állattenyésztési Felügyelőségbe; a lovarda pedig a Magyar Lóverseny Vállalat felügyelete alá került.

A telep életében ez sem hozott komolyabb változást. A pénzhiány nem oldódott meg és gondot jelentett az is, hogy a lóversenyzés területén - galopp és ügető - profik versenyeztek, míg a telepen működő lovassportokat - díjugratás, díjlovaglás - amatőrök végezték, a lóállomány pedig az OTÁF-hez tartozott. Mindezek elég sok súrlódási lehetőséget adtak. A legjelentősebb eseménye ennek az időszaknak, hogy 1985-ben került végre átadásra egy új fedeles lovarda, a hozzá kapcsolódó istállókkal és öltözőkkel. Ez nagymértékben megkönnyítette az itt elhelyezett, egyre jobb minőségű és egyre értékesebb lóállomány időjárástól független idomítási és sport munkáját.

Látván a felmerült gondokat a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium ismét átszervezést hajtott végre és 1988-tól új feladatokat és új felügyeletet adott a telepnek. Így került a "Tattersall" az Állatorvos tudományi Egyetem kötelékébe, mint önálló jogi személyiségű Lovas Tanüzem és ekkor jelent meg először a nevében hivatalos elnevezésként is a "Nemzeti Lovarda" megjelölés. Az ekkori alapító okirat szerint a feladatai bővültek - az oktatási, a kutatási tevékenységek ellátásával és megmaradtak a korábbi sport-verseny és a szolgáltatási tevékenységek.

Az átvétel és a MÉM hatásos anyagi segítsége tette lehetővé, hogy a telepen állagmegóvási és fejlesztési munkák kezdődhettek.

Beindult az egyetemisták - ÁTE - szakmai, elméleti és gyakorlati oktatása, valamint a lóval kapcsolatos szakterületek - tartás, tenyésztés, állategészségügy és versenyzés - sport - posztgraduális képzése.

Felújításra kerültek - az út-és a közműhálózat, boxosítva lettek az istállók, majd átadásra került az állategészségügyi részleg és az oktatási központ.

A telepen 1989-ben kezdődött el a középfokú - lóápoló - szakképzés, az irodák és a főépület - Kóbli - felújítása következett, majd kialakításra került az anyagforgalmi- és szaporodásbiológiai labor. Ezt követően megkezdte működését az itt létrehozott fedeztetési állomás - természetes és mesterséges eljárással, panziós kanca boxok kialakításával.

Ezt követte az edző- és a versenypályák rekonstrukciója és a munkásszálló felújítása.

Az intézmény 1988-ban ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját; ez alkalommal került átadásra az új kovács tanműhely, a hozzá tartozó tanteremmel, öltözőkkel és kollégiumi szobákkal, melynek kialakítását az FM jelentős mértékben támogatta és jubileumi oklevél átadásával ismerte el a munkásságunkat.

Az oktatási tevékenység bővülését jelentette 1999 őszén, hogy az országban elsőként megkezdődött a "Lovastúra vezető"-k és a "Mezőgazdasági- és Patkolókovács"-ok szakképzése iskolarendszerű, valamint tanfolyamos formában. Szintén Ez évben került átadásra egy új kis fedeles lovarda, a hozzá tartozó istállóval és a terápiás lovas oktató központtal - az autista és mozgássérült gyerekek egészségügyi ellátása érdekében.

Az agrár felsőoktatás időközben átkerült az FM-től a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz - így az Állatorvos tudományi Egyetem is. Szerencsére a lovardát továbbra is magáénak tekintette az FM, majd az FVM is.

Az 1999. év őszén kiadott új alapító okirat értelmében került a lovarda - fennállása óta először - a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közvetlen felügyelete alá, mint: - "Nemzeti Lovarda"- az FVM - Szakképző és Szaktanácsadó Intézete; mely többcélú, közös igazgatású intézményként folytatta működését.

Az alapító határozat értelmében a Nemzeti Lovarda az alábbi feladatokat és tevékenységi köröket látja el:
1. Oktatás
2. Állattenyésztés
3. Kutatás, fejlesztés
4. Szaktanácsadás
5. Szolgáltatás

A Nemzeti Lovarda a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete alatt, mint többcélú, közös igazgatású, szakképzést folytató intézmény működik, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervként.

A meghatározott feladatokról és tevékenységekről részletesebben:

Oktatás 

a) Középfokú – szakmunkásképzés

A Nemzeti Lovarda keretén belül 1989-től foglalkozunk lótenyésztő szakmunkásképzéssel. A 8. általános iskolát végzett fiatalok részére, kétévente szervezett beiskolázások során jelenleg a VII. évfolyam végzi a második évét. A 2002-2003. tanévben VII. évfolyamra összesen felvett 23 főből, a szigorú szakmai - elméleti és gyakorlati - követelmények miatt csak 9 tanuló fejezte be tanulmányait

A tanulók - a szakmai ismeretek folyamatos elsajátítása révén - egyre nagyobb segítséget nyújtanak a Nemzeti Lovarda napi feladatainak az ellátásában és lehet rájuk számítani a hétvégi munkák esetében is, mint istálló-ügyelet vagy pályaszolgálat ellátókra.

Az 2002-2003-es tanévben, negyedízben indítottuk be, a Nagykovácsi Szakképző Intézettel együttműködve, érettségizett, lovaglástudással és idegennyelv-ismerettel rendelkezők részére - 11 fős osztállyal - a lovastúra-vezető szakképzést. A szigorú felvételi ellenére a lovaglástudás hiányosságai miatt csak 4 hallgató tett szakmunkásvizsgát, a többiek év közben abbahagyták tanulmányaikat.

A 2002-2003-es tanévben fejezte be tanulmányait az első belovagló évfolyamunk. A képzésben 16 évnél idősebb, 10. osztályt elvégzett, díjugratásban B1, B2 kategóriában minősült fiatalok vehettek részt. A képzést 11 fővel indítottuk el. A szigorú követelmények miatt a 2. tanévre csak hat fő maradt, akik sikeres vizsgát tettek.

Az iskolarendszerű képzéssel párhuzamosan, önköltséges tanfolyam zajlott vasas szakmával és patkolókovács szakmai gyakorlattal rendelkező, valamint 8 általánost végzett, lóval foglalkozó felnőttek részére. 2002-ben indult csoport 2003 évben tett sikeres vizsgát.

2003. októberben három új önköltséges tanfolyamot indítottunk. Egy lótenyésztő egy lovastúravezető, valamint patkolókovács csoportot. A lovastúravezető csoport 4 főből állt. ők részben azt hallgatták, amit a lótenyésztők, s csak a speciális tárgyak óráin vettek részt ilyen kislétszámmal.

Lótenyésztés

A mesterséges termékenyítő állomás ebben a 2003. évben mintegy 230 kancát termékenyített a hazai fedezőménekkel, 75%-os sikerrel. Ez a szám az újonnan kialakított spermaküldő szolgálat miatt nem csökkent. Országos átlagban ui. csökkent a fedeztetések száma.

A hazai lóállomány az utóbbi években komoly minőségi javulást mutat. A mesterséges termékenyítő állomások működésével és az állami támogatással a kancatartók számára könnyen elérhetők a hazai mének közül a legjobb minőséget képviselők is. A küldött spermák száma a 2002. évben kialakított spermaküldő szolgálattal nagymértékben megemelkedett. Ennek segítségével az Intézményben felállított mének szaporítóanyagát az egész ország területére el lehet juttatni.

Állattenyésztési szolgáltatás:

A Nemzeti Lovarda az állattenyésztési tevékenységen kívül az alábbi szolgáltatásokat látja el:

• állategészségügy: a bértartott és alkalmanként behozott lovak vizsgálata és gyógykezelése, az adás-vétellel kapcsolatos röntgen-diagnosztika, a kisebb műtétek elvégzése, speciális kezelések ellátása

• anyagforgalmi vizsgálatok : ménesek, lovasiskolák, lovasklubok és magánszemélyek részére. Az ásványianyag, a vitaminellátottság és az edzettségi vizsgálatok nagymértékben elősegítik a sportlovak teljesítőképességének fokozását.

Szaktanácsadás 

Az Intézmény dolgozói közül 6 fő szerepel az FVM szaktanácsadói névjegyzékében. ők rendszeresen részt vesznek az FVM által szervezett továbbképzéseken, szaktudásukat felhasználják az Intézmény által szervezett szaktanácsadási napokon. Ilyenek voltak

A CSIO-W Budapest bajnoksággal egyidejűleg tartott szaktanácsadási napok

2000. év óta működik a Piliscsabai Erdészeti Szakképző Intézet gesztorságával az FVM felügyelete alá tartozó Oktatási Intézmények között kialakított számítógépes hálózat, mely megalapozza az iskolákban létrehozott szaktanácsadói irodák működését. Az Irodánkba naponta átlagosan egy megkeresés érkezik. Az iroda dolgozói a szaktanácsadási szolgáltatás nyújtása mellett az Agroinform weblapjának tartalomfejlesztését is végzik.

Kiegészítő tevékenységek:

A Nemzeti Lovarda legrégibb feladata a sportlovak kiképzése és különböző versenyeken történő kipróbálása. Tevékenységi körünkhöz tartozik a sport területén megfelelő lehetőségek biztosítása a versenysport, illetve a tömegsport számára.

A telepen a lovassportok három szakága számára adottak a feltételek:
• díjugratás
• díjlovaglás
• lovastorna.

Díjugratásban és lovastornában versenyzőink a legmagasabb szintű hazai és nemzetközi versenyeken indulnak kitűnő eredményekkel. A Nemzeti Lovardában felállított fedezőmén Calypso, és az itt kiképzett Leányálom sikeresen szerepelt a Saumurban rendezett lovastorna Európa Bajnokságon.

A fenti szakágakon kívül Intézményünk ad otthont az öttusa válogatott lovainak, melyeken a jelzett sportág kiválóságai edzenek és versenyeznek. Évek óta Intézményünk területén rendezik meg a Schwechater kupa lovaglás számát.

A Lovarda pályáit és a téli idényben fedeles lovardáját használják a BRFK lovas alosztályának lovasai is.

A telepen nyújtotta lehetőségek közül meg kell még említeni alapfokú lovasoktatást,- mely sok érdeklődő felnőttet és gyereket vonz intézményünkbe,- valamint a terápiás lovagoltatást, melynek feltételeit az 1999. évben jelentősen javítottuk a Hippoterápiás központ átadásával.

A telepen két lovasklub működik:
• a BLK- Budapesti Lovas Klub
• a CLC- Caprilli Lovas Club

A különböző szakágak illetve az öttusázók ifjúsági és felnőtt sportolói, valamint a meghívott hazai és külföldi lovasklubok versenyzői részére éves szinten 52 versenynapon rendeztünk különböző szintű és kategóriájú versenyeket a fedeles és a nyitott lovardákban.

Legrangosabb hazai és nemzetközi díjugrató versenyeink:
• Gróf Széchenyi István Emlékverseny –díjugratásban nemzetközi verseny
• CSIO-W Budapest Nagydíj- augusztus első hétvégéjén világkupa forduló
• Championátus –augusztus végén országos díjugrató bajnokság

A Nemzeti Lovarda kapcsolatrendszere

Az Intézmény ad otthont a Magyar Lovas Szövetség (MLSZ) és a Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete (MSLT) irodáinak, így központi szerepet játszik a lótenyésztés, és a lovasélet szervezésében, irányításában.

Az MSLT-vel közösen szervezzük az országos tenyésszemlét, melyet rendszerint szakembertalálkozóval kötünk össze. Az MSLT rendezvényein a lótartók rendelkezésére állnak a Nemzeti Lovarda szaktanácsadói a lóval kapcsolatos témákban.

 

 

  

Vissza  

 

                                                                                                

e-mail

averzio@gmail.hu

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
LINKEK

   AVERZIO-FOTO Saját, egyéb képalbum 

 

 

 

 

http://www.lovasszovetseg.hu/

Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete

 Díjugrató eredmények

 Military eredmények

 Díjlovaglás eredmények

 Fogat eredmények

 

http://dijugratas.lovasszovetseg.hu/

http://military.lovasszovetseg.hu/

http://dijlovaglas.lovasszovetseg.hu

 EVENTING

 Zala megye lovasoldala

 Lovasok.hu

 

a LOVASÉLET-ben 2000 és 2009 közt megjelent írásaim.


 

 

Tartalom


A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******